Garantii

Seadme remonti võtmise tingimused:

1. Tellija võtab endale riski seadme töövõime täieliku või osalise kadumise eest remondi käigus; samuti defektide, mida ei ole märgitud vastuvõtukviitungil, võimaliku ilmnemise eest seadmes (varjatud defektid).

2. iPhone’i diagnostika on tasuta, iPadi diagnostika maksab 30 eurot. Kui remondist keeldutakse kliendi initsiatiivil, tuleb tasuda iPhone’i diagnostika eest 18 eurot ja iPadi diagnostika eest 30 eurot. Kui seade ei kuulu taastamisele, ei tasu klient diagnostika eest.

3. Keeruliste rikete diagnostika tähtaeg on 1–7 tööpäeva. Seadme, mille peale on sattunud vedelik, diagnostika sooritamiseks tuleb selle emaplaat keemiliselt puhastada. Puhastamise hind on iPhone’i puhul 18 eurot ja iPadi puhul 48 eurot, plaadi puhastamise eest tasutakse sõltumata remondi tulemustest. Seadme, mille peale on sattunud vedelik, diagnostika sooritamise eesmärgil demonteeritakse emaplaadi kaitseekraanid.

4. Seadme tasuta hoidmine selle valmimisest arvates on 14 päeva. Selle tähtaja lõppedes arvestatakse seadme hoidmise tasu 1% remondi maksumusest, kuid mitte vähem kui 1 euro iga hoiul hoitud ööpäeva eest. Seadme maksimaalne hoiul hoidmise aeg on 60 päeva.

1. Tehniline keskus ei kanna vastutust andmete võimaliku kadumise eest seadme mälus; samuti kliendi jäetud SIM-kaartide, kaitsekilede ja ümbriste eest.

2. Me teostame remonti vaid pärast hinna kooskõlastamist kliendiga. Hinna kooskõlastamise tähtaeg on 5 päeva pärast diagnoosi panemist. Selle tähtaja lõppedes arvestatakse seadme hoidmise tasu 1 euro iga hoiul hoitud ööpäeva eest.

3. Kviitungi kaotamise korral väljastatakse seade tellija isikut tõendava dokumendi esitamisel.

4. Tehtud töödele kehtib 90-päevane garantii, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

5. Garantii ei laiene iOS tarkvarale.

Garantii:

i-remont annab garantii vahetatud varuosale või tehtud tööle 60 päeva, mis kehtib kliendile telefoni üleandmisest. Garantiiaeg kehtib ainult varuosa või töö kohta, mis oli vahetatud või tehtud remondi käigus, mitte terve telefoni kohta.

Näiteks: iPhone 4s kukkus maha ja läks katki displei. Tegime displei vahetuse. Kui garantiiaja jooksul selgub, et displei või puutepaneel valesti töötab, vahetame selle tasuta. Aga kui näiteks Wi-Fi lõpeb töötamist, see pole garantii juhus.

Selliste töödele nagu puhastamine, kilede kleebistamine garantiid ei ole. Garantii ei kehti olukorras : Niiskuskahjustus, kõva löök või kukkumine, peale remonti teistes remonditöökodades.

Näiteks: iPhone 4 kukkus laste basseinisse ja kohe võeti välja. Peale seda telefon ilusti töötas, aga 2 nädalat pärast viskas pildi taskusse. Toodi remonti, siin tehti töö näiteks toite ja laadimise rajade taastamine. Peale remonti telefon tagastati kliendile täiesti töökorras oleval. Ja nüüd 3 nädalat pärast, hakkasid probleemid leviga- see kahjuks pole garantii juhus.

Garantii ei korva normaalset kulumist ega kahjustusi, mis tulenevad ülepingest, ebaõigest või hoolimatust kasutamisest, õnnetusest või mistahes muust sarnasest põhjusest. Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad selliste seadmete või lisavarustuse kasutamisest, mis ei sobi antud mudeliga.